Понеділок, 03.08.2020, 18:18
Вітаю Вас, Гість


Керівник гуртка - Кунпан Оксана Іванівна.

Гурток виготовлення сувенірів «Витівники»

Полтавського районного Будинку дитячої та юнацької творчості

Молодший шкільний вік — це сприятливий період для розвитку твор­чих здібностей дитини, її образного мислення, емоційного сприйняття дій­сності та активного ставлення до неї.

Заняття в гуртку виготовлення сувенірів допомагає дітям розумно й ці­каво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце­сі технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, деко­ративно-ужиткового мистецтва, моделювання й конструювання; оволо­діння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти.

практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матері­алами й інструментами, прийомів виготовлення виробів і виконання тех­нологічних операцій;

творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтере­су, творчої уяви, фантазії, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток.

соціальної: виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу, бережливого ставлення до рідної природи; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі).

Під час занять використовуються різноманітні методи навчання: словес­ні (лекції, бесіди, пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, схем, крес­лень, зразків виробів, екскурсії на виставку), практичні (самостійна розробка схем, ескізів, виготовлення виробів). Вагоме місце у навчальному процесі гуртка займають ігри, конкурси і вікторини, як методи стимулювання.

Протягом занять у гуртку діти працюють із:

·       природними матеріалами;

·       папером і картоном;

·       текстильними матеріалами;

·       утилізованою пластмасовою продукцією; 

Презентація роботи гуртка виготовлення сувенірів "Витівники"
Конспект заняття гуртка.